Objektsbeskrivning bostadsrätt

objektsbeskrivning bostadsrätt

En trygg bostadsaffär bostadsrätt. Juridisk informafion fill dig som köper eller säljer en bostadsrätt. Avtalet är bindande Enligt lag ska säljaren av en bostadsrätt uppvisa den senast upprättade energideklarationen avseende . Enligt mäklarlagen ska en beskrivning av bostaden upprättas av mäklaren (objektsbeskrivning). servitut och andra rättigheter som belastar fastigheten. Det ska även finnas uppgifter om gemensamhetsanläggningar, byggnadens ålder, storlek och byggnadssätt. En objektsbeskrivning för en bostadsrätt ska innehålla uppgifter om bostadsrättsföreningens namn, pantsättning av bostadsrätten, andelstal och upplåten mark. Se till att få en skriftlig beskrivning, en så kallad objektbeskrivning, av bostadsrätten. Spara den. Spara även den personliga boendekalkyl, som mäklaren är skyldig till att ta fram. Den kan bli ett viktigt dokument om mäklaren missat att informera om viktiga händelser, så som höjning av månadsavgiften. Då kan du kräva. objektsbeskrivning bostadsrätt

Objektsbeskrivning bostadsrätt Video

Comments (0)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *